Mindfulnefes & Yaratıcı Drama

MindfulNefes Programı 

Nefes konusu disaridan bakinca fark edilmeyecek kadar genis ve kapsamlidir. Doğum anında mükemmel ile başlayan nefes alışverişlerimizi yaşam sürecinde öğrendiklerimiz, korkularımız ve yargılarımız oluştukça farkında olmadan değiştiriyor akışını bozuyoruz. Bu durum ise, kendini yenilemeye adapte olmuş olan fabrika ayarlarımızın bozulmasına sebep oluyor. 

Gelişigüzel ve farkındalıktan uzak alınan nefes alışverişleri varoluş sebebimizin de farkında olmadığımızın en büyük göstergesi. Yaşam tarzımızın belirleyicisi olan nefesimizi düzenleyerek duygu ve düşüncelerimizi şekillendirir, yönlendirir ve yaşamımıza hizmet etmek yerine onun bize hizmet etmesini sağlarız.   

Nefes; zihin ve düşünce arasındaki bağdır.

Dingin bir zihin ve farkındalıklı nefes için en güçlü destek bilinçli farkındalık çalışmaları ile edinilir. Washington Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, 8 hafta boyunca yapılacak olan mindfulness egzersizlerinin  dikkat oranımızı, aynı anda birden fazla iş görebilme becerimizi ve stresi yönetebilme becerimizi önemli ölçüde geliştirdiğini öne sürmektedir. 

Nefesimizin farkında olabilmek ve bilinçli farkındalık egzersizleri ile desteklemek düşünce ve duygularımızın da farkında olabilmemizi sağlar ki bu da davranışlarımızın önemli ölçüde değişeceği anlamına gelir. 

New York Times’da Harvard Üniversitesi’nden psikolog ve mindfulness uzmanı Ellen Langer’ın bir röportajına şöyle söylüyor;

“mindfulness, eşinizin kahvaltı masasındaki yüz ifadesinin  değişikliğinden, astım semptomlarınıza kadar etrafınızda zaman zaman olan biten çeşitli değişiklikleri fark etmektir. Oysa ki, bizler mindfulness’ı çevredeki olayların ve potansiyellerin farkına varmak olarak tanımlıyoruz.” 

 • İşyerinizde çalışırken masanızdan kafanızı kaldırıp şöyle bir etrafınıza bakar mısınız? 
 • Acaba kaç tanesi şu an olanların farkında? 
 • Kaçının ise bu umurunda? 
 • Her ne yapıyorlarsa bu durum onlar için heyecan ve merak içeriyor mu yoksa otomatik pilottalar mı? 

Peki ya siz? 

Bilinçli Farkındalık becerileri ve Nefes Tekniklerinin kullanımından uzak kalmak, performansınızı tahmininizden daha fazla etkilemekte ve aslında sahip olduğunuz potansiyelinizi fark edebilmenizin önüne engeller çıkartabilmektedir. 
Yoğun çalışma koşulları, özellikle plaza ortamlarında bitmek bilmeyen toplantılar ve stres seviyesini zirveye taşıyan trafik saatleri kendinize ayırabileceğiniz 10 dk yı bile size çok görüyor, çok görmenizi sağlıyor. 

Öyleyse size birkaç sorum var; 

 • İçinizde kocaman bir sıkıntı ve kararsızlık ile kendinizi geride kalmış, başaramamış ya da zamanı bir türlü iyi kullanamamış hissediyor musunuz?
 • Gününüzü, haftanızı planlamakta zorlanarak hayatı gelişine mi yaşıyorsunuz? 
 • Peki aralarda yakaladığınız boşlukları neyle dolduruyorsunuz? Kısa bir oyun? Sosyal medya turu? Whatsup muhabbetleri? Online alışveriş?  Okunmamış maillerin okunması? 
 • Kariyerinizde neye ihtiyacınız var? Daha başarılı bir ekip? Terfi? 

Eğer bunlardan herhangi birine cevabınız evetse, siz ve şirketiniz mindfulnefes eğitimi için hazır demektir. 

“İnsanlara hiçbir şeyin nasıl yapılması gerektiğini söylemeyin. Yapılmasını istediğiniz şeyin ne olduğunu söyleyin ve yaratıcılıkları ile sizi nasıl hayran bırakacaklarını görün”. G. S. Patton

Yaratıcı Drama nedir?

Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri bir yaşantıyı veya bir olayı doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak, bir grup çalışması içinde oyun veya oyunlar geliştirerek, eski bilişsel örüntülerin yardımıyla yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikler sürecidir . 

Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için bireyin dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece birey kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. 

Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları

 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
 • İletişim becerileri geliştirme ve moral değerleri geliştirme
 • Kendini tanıma ve Problem çözme becerilerini geliştirme
 • Dil becerilerini ve dinleme becerilerini geliştirme
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak ve hayal gücünü geliştirme
 • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
 • Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.


 

Yukarı Çık
Sayfa Yükleniyor