Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı; aile bireyleri arasında yaşanan problemlere farklı bakış açıları sunan, ihtiyaç duyulan iletişimin kurulmasını sağlayarak sorunların çözümünde aile üyelerinin farkındalıklarını arttıran bir danışmanlık hizmetidir.

Aile danışmanlığında süreç, tüm aile birlikte olarak yürütülür. Bu durum anne, baba ve çocuk/çocuklar ile olabileceği gibi bazı durumlarda büyükanne, büyükbaba, teyze, amca vb. de sürece dahil edilebilir. Aile sistemi kuramları, aile üyelerinin birbirlerini karşılıklı olarak etkilediğini söyler ve sistemi bir bütün olarak ele almaktadır. Bu nedenle, sistemi bozan, rahatsız eden bir sorun söz konusu olduğunda bireyleri tek tek almak yerine tüm aile bir arada yapılan görüşmelerin daha etkili olduğuna inanılır.

 
EBEVEYNLERDEN ÇOK ŞEY BEKLENİR, FAKAT ONLARA ÇOK AZ ŞEY VERİLİR. 
VIRGINIA SATIR

 

İnsan canlısı, yaşam yolculuğuna toplumu oluşturan en küçük ve en önemli yapı olan aile sisteminde başlar. İçine doğduğumuz aile, içine doğduğumuz toplumun ön hazırlığıdır ve burada geçen süre tüm ömrümüz için rehber olma niteliğindedir. 

  • Her ailenin kendine ait bir dili vardır. 
  • Her ailenin kendine ait bir kültürü vardır. 
  • Her ailenin kendi içinde sırları, mitleri vardır. 
  • Her ailenin zayıf yönleri ve güçlü yönleri vardır. 

Aileyi oluşturan bireylerin üstlendiği roller ve bu rollere bağlı davranış modelleri ise sistemin temelini oluşturmaktadır. Değişen toplum yapılarına bağlı şekillenen annelik ve babalık rolleri, 21.yy gerekliliklerine uygun değişiklik göstermektedir. Annelerin çalışma hayatına entegrasyonu, aile yapılarının ağırlıklı olarak çekirdek aileden oluşması ve çocuk sayısının genel olarak tek çocuk olarak tercih edilmesi en başlıca değişimlerdendir. Bu değişimler, roller üzerindeki sorumlulukları da eşlerin birbirlerinden beklentilerini de farklılaştırmıştır.

ROLLER; aile sistemi içinde her üyenin rolleri bellidir ve bu rollere uygun iletişim kurulma çabası vardır. Aile danışmanlığı sürecinde aile üyelerinin hangi rollere sahip olduğu gözlemlenir. Bazı durumlarda roller birbiri içine geçmiş olabilir veya birbirlerinin rollerini üstlenmek mümkündür. Bu ise, aile sisteminin içinde dengeyi bozar ve tüm bireyleri etkileyebilir.


SINIRLAR; yazılı olmayan kurallardır ve aile içi etkileşimi yönlendirir. Aile bütünlüğünü korurken aynı zamanda bireylerin kendi kimlik oluşumları çerçevesinde rollerinin sorumluluklarını taşımalarında yardımcıdır.


Her aile, yaşamı boyunca bazı zorluklarla karşılaşır. Bunlardan bazıları ile daha kolay baş edebilirken bazıları ile daha zor baş edebilir. Bazı durumlarda ise, bu sorunla baş edemez ve ailede çatlaklar oluşur. Bu durumu kabul edip süreci daha kolay geçirmek ve aile ilişkilerinizin kalitesini artırmak için lütfen aile danışmanlığı hizmeti almaktan çekinmeyin. 

Çocuksuz aileden çocuklu aileye geçiş süreci, evlilik, boşanma vb süreçlerde; kişilerin yeni rollerine uyum sağlamaları, yeni ilişkiler geliştirmeleri ve varolan ilişkilerini düzenlemeleri gerekir. Aile Danışmanlığı bu süreçlerde gerekli desteği sağlamak için vardır.

Yukarı Çık
Sayfa Yükleniyor